Medium

Doordat ik in contact sta met de spirituele kant en de gidsen van deze wereld kan ik ook fungeren als medium, waarbij informatie over betreffende de persoon die bij mij is voor een consult verschaft zal kunnen worden.

Ook zullen tijdens de consulten adviezen en/of tips naar voren komen die weer bijdragen aan een beter welzijn van de persoon.(medium)

Voor mij is het dan ook altijd makkelijker om een beeld te vormen betreffende de klachten en oplossingen hiervoor.

Ik ben niet gelijk gericht bezig met paranormale inzichten, maar tijdens consulten ontstaat dit gewoon en mits de cliënt dit wil of juist niet zal daar over gesproken kunnen worden of uiteindelijk dus niet.

Kortom er moet niet over gepraat worden , het mag altijd.

We kunnen tijdens een consult ook gewoon over andere aspecten praten of indien gewenst helemaal niet praten, het is aan u dit te bepalen.

De informatie die ik aangereikt krijg blijft ten allen tijde bij mij , en zal nooit de praktijk verlaten.

Ook hierbij geldt voor mij de ethiekcode waar ik me aan moet en wil houden.

Hiermee heb ik al vele mensen mee kunnen bijstaan en vele vragen en onduidelijkheden kunnen wegnemen.

Dit tot groot genoegen van de cliënt en natuurlijk ook mezelf.