REIKI

REIKI:

De letterlijke vertalingen zijn simpelweg: universele levensenergie en/of kracht van de zon.

Het is een prachtige onvoorwaardelijke liefdevolle natuuroerkracht , die zo gewild elk mens kan en mag benutten.

Het is een prachtige energie waarin ik het voorrecht ken om hierin les te geven , en te kunnen en mogen doorgeven aan een ieder.

Dit gebeurt in mijn geval volgens de USUI leermethode , opgemaakt door dr Usui de (her)ontdekker van de Reiki energie.

Ik werk hierin volgens de richtlijnen en normen van de enige georganiseerde en vooral ERKENDE organisatie nl de Reiki Ryoho Foundation.

Dit houdt in dat er gewerkt dient te worden volgens regels en normen van de organisatie waarbij zowel de Reiki wijze en ook client beschermd worden.

Te allen tijde kan en mag een client deze werkwijze natrekken bij de organisatie waarbij bij het niet kloppen hiervan de betreffende Master berispt zo niet verwijderd zal/kan worden uit de organisatie.

Hierbij horen ook de ethiekcode’s waaraan de Master zich moet houden, denk dan aan geheimhoudingsplicht etc net als in de medische wereld.

Het moge duidelijk zijn dat dit de enige pure weg voor mij is in de Reiki energie: hier en nu , oprecht en duidelijk .

REIKI graden
Reiki eerste graad:

Dit is de basis cursus Reiki die bestaat uit 4 dagdelen en in elk dagdeel ervan een initiatie in het Reiki Usui systeem.

Elk dagdeel bevat een aantal oefeningen zowel bij jezelf alsook op elkaar, waarbij dus in elk dagdeel een initiatie zal plaatsvinden waarna je de sensatie in je eigen handen zult kunnen waarnemen.

Deze cursus gebeurt in groepsverband en met minimaal 8 personen , dit omdat de oefeningen die gedaan worden beter tot zijn recht komen en de meestal velerlei ervaringen die men opdoet en/of ontstaan mooier zijn om te kunnen en mogen delen , en om nog beter en mooier te kunnen ervaren dat niemand gelijk is en andere sensaties meekrijgt.

Hoe meer zielen hoe meer vreugd is het gezegde en dat geldt ook hiervoor.

Elke cursus blijkt weer een samenvoeging vban mensen te zijn die elkaar zullen gaan aanvullen gedurende de dagdelen.

Er is geen cursus hetzelfde , met een verscheidenheid aan mensen , karakters, klachten en belevingen, dit is elke keer weer een sensatievolle ervaring op zich.

En dit is buiten de fantastische energie die je na de cursus kunt gaan gebruiken , voor mij persoonlijk als leraar onvoorspelbaar en supergaaf om te mogen doen.

Aanmeldingen kunnen via email en/of telefonisch gemaakt worden en bij voldoende aanmeldingen zal de cursus doorgang vinden.

U krijgt na aanmelding persoonlijk bericht over de tijden plaats etc.


REIKI tweede graad:

De Reiki tweede graads cursus bestaat uit een hele dag waarin 1 initiatie in het Reiki systeem zal plaatsvinden.

Hierbij zullen u een aantal symbolen aangeleerd worden en tevens hoe die te gebruiken en in welke situaties .

Elk symbool vertegenwoordigd zijn eigen versterkende of kenmerkende functie in het Reiki systeem en energie.

Deze cursus is voor mensen die een verdere verdieping in het Reiki systeem willen bewerkstelligen en versterking van de Reiki energie.

De cursus kan gewenst individueel alsook groepsgewijs gegeven worden.

Indien het een groepsvorm betreft zal dit een zeker kleiner groep als een eerste graads cursus zijn.

RP (reiki practitioner) en Reiki 3 (mastergraad)

Reiki practitioner training en Reiki 3 (mastergraad) zal in overleg gaan met Albert Pieter Kleis(Reiki Master).