Waarom kiest u voor Atlantis Healing

Atlantis Healing is een oprechte en eerlijke praktijk waarin gehandeld en behandeld word aan de hand van een Ethiekcode (geheimhoudingsrecht)en met tuchtrecht.

Atlantis Healing is aangesloten bij de enige geaccepteerde en erkende organisatie hiervoor.

Hierdoor is de cliënt te allen tijde verzekerd van een juiste behandeling en handelingen die tevens zijn beschermd en gewaarborgd door bovengenoemde erkende organisatie.

Ditgene houdt in dat cliënt altijd een controle hierop mag uitvoeren en daarover mag communiceren met de organisatie.

Dit geldt ook voor de cursussen CQ opleidingen die u hier kunt volgen , waarbij na voltooiing een officieel diploma zal worden uitgereikt.

Deze opleidingen en cursussen zijn tevens aftrekbaar voor uw persoonlijke belastingopgave als zijnde opleiding voor persoonlijke vooruuitgang.

Albert Pieter Kleis is opgeleid conform de hoogste geldende regels omtrent dit geheel.

Kortom : Atlantis Healing is een waarborg voor KWALITEIT, ETHIEK en RESULTAAT.